اخبار جدید
خانه » اخبار » کاغذ کالای استراتژیک

کاغذ کالای استراتژیک

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎﯾﺨﭽﺎﻝ ﻣﻨﺰﻝ ﻗﯿﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﻻ ﺿﺮﺭﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻤﺪﻥ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﺮﺭﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻏﺬ، ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺗﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﻭ ﭼﺎﭖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﻟﻮ ۵ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

 

 

  میزان تولید و مصرف کاغذ در ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بالا